HOME > 의료기사업부 > RACK SYSTEM(랙시스템)
 
RACK SYSTEM
 
4단 와이어셀프(이동형)
 
4단 와이어셀프
 
2단 와이어카트(일자형 손잡이)
 
2단 와이어카트
 
3단 와이어카트(손잡이)
 
3단 와이어카트(양쪽 손잡이)
       
 
 
 
상호 : (주)성원산업 | 대표자 : 김영주 | 사업자등록번호 : 132-81-99871 | 주소 : 경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-102
TEL : 031-511-0265 / FAX : 031-511-0267 | E-mail : sungwon8811@daum.net

Copyright ⓒ 2011 SUNGWON. All rights reserved.